Doctoral Dissertation Themes

Vývoj automatizovaných metod úpravy vzorku s důrazem na precipitaci matrice pro nápoje a biologické vzorky

Srážení proteinů a dalších složek matrice vzorku patří k nejdůležitějším krokům v protokolu přípravy biologických a potravinových vzorků. Na druhé straně tento krok obecně vyžaduje manuální interakci. Cílem práce je vyvinout a optimalizovat protokoly automatizované přípravy vzorků, které zahrnují srážení matrice. Za tímto účelem budou použity systémy autosampler a průtokové analyzátory. Zamýšlenými matricemi jsou nápoje, biologické vzorky a odpadní vody. Student bude rovněž vyvíjet metody pro separaci a kvantifikaci analytů, například pomocí sekvenční injekční chromatografie a HPLC. V závěrečném kroku budou obě vyvinuté metody spojeny, aby bylo možná aplikace na skutečné vzorky

Supervisor: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

Keywords: sekvenční injekční chromatografie, úprava vzorku, průtokové metody, bead injection

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz and telephone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2021 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information