Doctoral Dissertation Themes

Syntéza a hodnocení sloučenin aktivních vůči rezistentním grampozitivním kokům

Rezistence grampozitivních bakterií vůči používaným antibiotikům představuje závažný problém; jedná se např. o methicilin-rezistentní stafylokoky a vankomycin-rezistentní enterokoky. Práce tak bude zahrnovat design a syntézu malých kandidátních molekul s předpokládaným účinkem proti grampozitivním kokům a studium vztahů mezi strukturou a aktivitou. Půjde o sloučeniny odvozené od známých antimikrobních molekul, ale především o struktury nové. Evaluace profilu biologické aktivity těchto molekul a jejich interakcí s mikroorganismu proběhne v úzké spolupráci s biologickými pracovišti.

Supervisor: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.

Keywords: syntéza, antibiotika, methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus, vankomycin-rezistentní enterokoky

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz and telephone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2021 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information