Doctoral Dissertation Themes

Novel perspectives in nuclear receptors modulation with novel compounds

Seznámit se s principy fungování nukleárních receptorů při regulaci metabolismu xenobiotik a endobiotik. Seznámit se s buněčnými a molekulárně biologickými metodami studia buněčné regulace a ADME genů. Provést experimenty alespoň v rámci 2 projektů. Analyzovat data a sepsat 2 publikace s dobrým IF. Vykonat alespoň 3 zkoušky a závrečnou státní zkoušku. Sepsat disertační práci.

Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Keywords: ligand, agonista, antagonista, nukleární receptor, metabolismus, model, pregnane X receptor

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz and telephone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2021 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information