Doctoral Dissertation Themes

Synthesis and development of new antimicrobial compounds using Computer Aided Drug Design

rešerše literatury, výběr cílových struktur (receptorů), návrh cílové chemické struktury, syntéza, vyhodnocení vztahů struktura-účinek, hit-to-lead optimalizace, diskuse výsledků

Supervisor: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.

Keywords: antibakteriální; antimykobakteriální; antimikrobiální; počítačem podporovaný návrh léčiv; návrh léčiv

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz and telephone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2021 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information