Doctoral Dissertation Themes

Úloha karbonylreduktáz v metabolismu vlasovky slezové

Vlasovka slezová (Haemonchus contortus) je gastrointestinální parazit malých přežvýkavců, který způsobuje značné ekonomické ztráty na farmách. Tento parazit se snadno stává rezistentním vůči používaným anthelmintikům. Metabolism těchto léčiv mimo jiné katalyzují karbonylreduktázy. Cílem tohoto projektu je popsat rodinu těchto enzymů, včetně funkční charakterizace vybraných kandidátů.

Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.

Consultant: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D.

Keywords:

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz and telephone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2021 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information