Doctoral Dissertation Themes

Synthesis, development and biological evaluation of new antimicrobial compounds

rešerše literatury, výběr cílových struktur (receptorů), návrh cílové chemické struktury, syntéza, hodnocení biologické aktivity (MIC, případně enzymové eseje), vyhodnocení vztahů struktura-účinek, hit-to-lead optimalizace, diskuse výsledků

Supervisor: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.

Keywords: antimykobakteriální; antimikrobní; biologické hodnocení; návrh léčiv

© 2019 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information