Doctoral Dissertation Themes

Synthesis of Natural Product Analogues

Disertace je zaměřená na přípravu nostotrebinu 6 a jeho analog, a zahrnuje vývoj efektivní syntézy 4,5-disubstituovaných cyklopentendionů jako první krok. V dalším kroku bude v připravených sloučeninách zavedena substituce do polohy C2 a v závěrečné fázi by mělo být dosaženo přípravy nostotrebinu 6 a/nebo jeho analog pomocí radikálového couplingu. Vzhledem k antibakteriálním vlastnostem nostotrebinu 6 budou rovněž provedeny biologické testy na antiinfektivní aktivitu a cytotoxicitu.

Supervisor: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Keywords: syntéza; katalýza; cyklizace; přírodní látky; biologická aktivita

© 2019 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information