Doctoral Dissertation Themes

Interactions between nanomaterials and inflamed tissue

1. příprava nanoformulací
2. optimalizace podmínek biologického hodnocení in vitro
3. hodnocení formulací in vivo
4. optimalizace parametrů formulací
5. prezentace výsledků

Supervisor: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.

Keywords: nanočástice, biodegradovatelnost, imunomodulace, zánět, cílená distribuce, targeting

© 2019 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information