Doctoral Dissertation Themes

Potentially inappropriate prescribing in older age, current problems and future perspectives in Central and Eastern European countries

Postgraduální student/studentka v rámci disertační práce bude zpracovávat data týkající se racionálního užití léků ve stáří v zemích střední a východní Evropy a vztahy mezi nevhodnou preskripcí ve stáří a výskytem geriatrických symptomů a syndromů. K vyšetření zdravotního stavu geriatrických pacientů využije student/studentka protokoly projektu EUROAGEISM obsahující standardizované hodnotící geriatrické škály, vycházející z charakteristik RAI CGA- komplexního geriatrického vyšetření. Postgraduální student/studentka prohloubí své znalosti v oblasti statistického hodnocení epidemiologických dat a využije je ke zpracování výsledků farmakoepidemiologické studie sledující racionalitu lékové preskripce ve stáří a její vztah k výskytu geriatrických syndromů a symptomů v zemích střední a východní Evropy, které se účastní evropského projektu EUROAGEISM. Výsledky disertační práce budou použity jako jeden z výstupů evropského projektu EUROAGEISM H2020 (2017-2022).

Supervisor: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Keywords: potenciálně nevhodná preskripce ve stáří, polyfarmakoterapie, explicitní kritéria, geriatrie

© 2019 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information