Doctoral Dissertation Themes

Application of computational methods to study NMR spectroscopy parameters in intrinsically disordered proteins involved in the molecular mechanisms of neurodegenerative diseases

Supervisor: Mgr. Jana Pavlíková Přecechtělová, Ph.D.

Keywords: teorie funkcionálu hustoty, fragmentační techniky, molekulova dynamika, chemický posun, design softwarových nástrojů, NMR spektroskopie, vnitřně neuspořádané proteiny, neurodegenerativní onemocnění

© 2019 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information