Doctoral Dissertation Themes

Selected species of Polypodiidae as a new source of biologicaly active compounds

literární rešerše
příprava projektu GAUK
zvládnutí potřebných metodik
vlastní experimentální práce
zpracování a vyhodnocení výsledků
sepsaní několika publikací
splnění průběžných zkoušek a státní zkoušky
sepsání disertační práce

Supervisor: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.

Consultant: Ing. Lenka Langhansová, Ph.D.

Keywords:

© 2019 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information