Doctoral Dissertation Themes

Využití ultra-vysokoúčinná superkritické fluidní chromatografie pro analýzu komplexních vzorků

Ultra-vysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie nyní zažívá své znovuzrození a dochází k významnému rozšíření jejího využívání v oblasti separačních věd. Proto je důležité optimalizovat parametry této metody a hledat optimální podmínky nastavení jak metody samotné tak ve spojení s hmotnostní spektrometrií v nových aplikacích.

Supervisor: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Keywords:

© 2019 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information