Doctoral Dissertation Themes

Využití ultra-vysokoúčinná superkritické fluidní chromatografie pro analýzu komplexních vzorků

Ultra-vysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie nyní zažívá své znovuzrození a dochází k významnému rozšíření jejího využívání v oblasti separačních věd. Proto je důležité optimalizovat parametry této metody a hledat optimální podmínky nastavení jak metody samotné tak ve spojení s hmotnostní spektrometrií v nových aplikacích.

Supervisor: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Keywords:

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Research Department of the Faculty of Pharmacy:
E-mail: office.science@faf.cuni.cz and telephone: +420 495 067 419

More about doctoral programs   File an application

© 2020 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information