Doctoral Dissertation Themes

Development of analytical methods based on electrochemical detection automated by modern flow techniques.

The objective is to study novel approaches for automated analyte enrichment, which can be applied to complex sample matrices and be combined with sensitive electrochemical detection techniques. Of interest will be the automation of solid phase extraction methodologies automated by the Bead-Injection approach and the study of novel sorbent materials and automated handling of them. Cílem je studium nových přístupů k automatizovanému zakoncentrování analytu, které lze aplikovat na komplexní matrice vzorků a kombinovat s citlivými elektrochemickými detekčními technikami. Těžiskem práce bude automatizace extrakce tuhou fází pomocí techniky Bead-Injection a studium nových sorbentů a automatizované zacházení s nimi.

Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Keywords: Development of Analytical method, Flow techniques, Electrochemistry

© 2019 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information