Doctoral Dissertation Themes

Development and application of LC-MS method for analysis of biopharmaceuticals II.

Náplní práce bude vývoj a hodnocení LC-MS metod s využitím konvenčního analytického chromatografu pro identifikaci a kvantifikaci peptidů a proteinů s cílem dosáhnout citlivosti porovnatelné s nanoLC-MS metodami. Hlavní analytickou technologií bude UHPLC chromatograf spojený s hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením. Metody budou následně využity pro kvalitativní nebo kvantitativní analýzu bioléčiv.

Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Keywords: identifikace, kvantifikace, peptidy, proteiny

© 2019 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information