Doctoral Dissertation Themes

Synthesis of nitro-substituted heteroaromates as potential antitubercular agents and study of their structure-activity relationships

Práce bude zaměřena na syntézu a studium látek s očekávanou antituberkulotickou účinností. Nejdříve bude provedena syntéza analogů dříve studovaných dinitrofenyl a dinitrobenzyl-substituovaných heteroaromátů, které vykázaly vysokou a selektivní antimykobakteriální účinnost. Na základně zjištěné in vitro antimykobakteriální účinnosti, cytotoxicity a genotoxicity bude proveden design a syntéza nových derivátů s optimalizovanými farmakokinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi. Vybrané látky budou testovány na myším modelu tuberkulózy.

Supervisor: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Keywords: antituberkulotika; vztahy mezi strukturou a účinností

© 2019 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information