Doctoral Dissertation Themes

Study of the mechanisms of action of phenolic compounds on vascular smooth muscle

Flavonoidy patří mezi polyfenolické látky s nízkou biologickou dostupností. Už méně je ale známo o biodostupnosti jejich metabolitů tvořených v lidském střevě činností bakteriální mikroflory. Novější studie naznačují jejich možný podíl na biologických účiních. Naše skupina v nedávné době ukázala, že tyto metabolity mohou snižovat arteriální krevní tlak a tato dizertační práce bude navazovat na tuto předchozí práci. Hlavní důraz bude kladen na ověření jejich účinnosti a zjištění mechanismu účinku.

Supervisor: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Keywords: fenolický, flavonoid, metabolit, hypertenze, krevní tlak, potkan, céva

© 2019 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information