9. Postgraduální a 7. Postdoktorandská vědecká konference Farmaceutické fakulty UK

9. Postgraduální a 7. Postdoktorandská vědecká konference FAF UK

pořádaná k oslavě 50. výročí založení Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

 

Termín: 23. a 24. 1. 2019
Místo: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové

Konference bude rozdělena do následujících tematických sekcí:

Bioorganická a farmaceutická chemie

Farmaceutická analýza

Farmaceutická technologie

Farmakognozie a toxikologie přírodních látek

Farmakologie a toxikologie

Klinická a sociální farmacie

Patobiochemie a xenobiochemie

 

Aktivní účast na konferenci není zpoplatněna. Konference je veřejně přístupná bez nutnosti registrace.

Účastníci: Na konferenci mohou vystoupit studenti postgraduálního studia a postdoktorandi ze všech českých vysokých škol a vědeckých institucí.

 

Organizační výbor

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

(Proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a akademické kvalifikace FaF UK)

PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 

 

Tato konference je podporována projektem EFSA-CDN reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841 spolufinancovaného z EU.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_2017.jpg

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS