8. Postgraduální a 6. Postdoktorandská vědecká konference Farmaceutické fakulty UK

8. Postgraduální a 6. Postdoktorandská vědecká konference FAF UK

Termín: 24. a 25. 1. 2018
Místo: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové

Konference bude rozdělena do následujících tematických sekcí:

Bioorganická a farmaceutická chemie

Farmaceutická analýza

Farmaceutická technologie

Farmakognozie a toxikologie přírodních látek

Farmakologie a toxikologie

Klinická a sociální farmacie

Patobiochemie a xenobiochemie

 

Aktivní účast na konferenci není zpoplatněna. Konference je veřejně přístupná bez nutnosti registrace.

Účastníci: Na konferenci mohou vystoupit studenti postgraduálního studia a postdoktorandi ze všech českých vysokých škol a vědeckých institucí.

 

Organizační výbor

Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
(Proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a akademické kvalifikace FaF UK)

PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

 

Tato konference je podporována projektem STARSS reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 spolufinancovaného z EU.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_2017.jpg


 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS