Informace pro veřejnost

Nejnovější zprávy

Výzkum na Farmaceutické fakultě UK směřuje k excelenci na mezinárodní úrovni

Vydáno: 17. 2. 2017

Projekt Farmaceutické fakulty UK s názvem Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách - Establishment of Specialized Team for Advanced Research on Separation Science (STARSS), byl vybrán odbornou komisí MŠMT k podpoře z prostředků EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvy č. 02_15_003 „Podpora excelentních výzkumných týmů“.

Pozvánka na LXIII. sympozium z historie farmacie a Otvírání muzea 2017

Vydáno: 15. 2. 2017

Srdečně zveme 8. 4. 2017 na LXIII. sympozium z dějin farmacie a slavnostní zahájení muzejní sezóny 2017. Těšit se můžete na koncert  v kostele Nejsvětější Trojice, prohlídky expozic Českého farmaceutického muzea a na odborný program.

Přednášky druhého semestru Univerzity třetího věku začínají 8. 3. 2017

Vydáno: 15. 2. 2017

Ve středu 8. 3. 2017 v 16 hodin se v posluchárně C v hlavní budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici sejdou posluchačky a posluchači Univerzity třetího věku, kurzu „Člověk a lék“.

Ocenění a úspěchy

Slavnostní předávání Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj pro rok 2016

Vydáno: 19. 12. 2016

15. 12. 2016 proběhlo slavnostní předávání Cen ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji. Mezi oceněnými byl i tým z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové vedený prof. RNDr. Jarmilou Vinšovou, CSc., který získal za projekt „Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům“ čestné uznání.

Mgr. Barbora Vitverová získala cenu za nejlepší poster na 20. kongresu o ateroskleróze

Vydáno: 12. 12. 2016

Česká společnost pro aterosklerózu vybrala jako nejlepší v moderované posterové sekci na 20. kongresu o ateroskleróze poster Mgr. Barbory Vitverové s názvem „Changes of membrane and soluble endoglin levels as a possible biomarker of endothelial dysfunction”.

Pamětní stříbrná medaile FChT Univerzity Pardubice udělena doc. RNDr. Daliboru Šatínskému, Ph.D.

Vydáno: 9. 12. 2016

Při slavnostním zasedání vědecké rady 7. 12. 2016 oslavila FChT Univerzity Pardubice 25 let od svého založení. Děkan Fakulty chemicko-technologické udělil nejvýznamnějším absolventům pamětní stříbrné medaile. Medaili obdržel i doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D., člen katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty UK.

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | Informace o webu a cookies

Powered by Kentico