Univerzita třetího věku

Aktivním seniorům dáváme příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu

"Člověk a lék"

Naši učitelé i odborníci z farmaceutické praxe budou v 10 přednáškách na podzim a v 10 na jaře přednášet a diskutovat o problematice léků tedy o cestách k novým, účinnějším přípravkům, o způsobech zajištění kvality léků, o moderních lékových formách, o nových přístupech k léčbě lékem u nemocí srdce a cév, v onkologii, u neurodegenerativních nebo infekčních chorob. Zabývat se budeme jak  léčivými rostlinami, tak např. léčivy inspirovanými genetickým kódem. Problematika farmak bude zmíněna v historických souvislostech i ve spojitosti se současnou situací v oblasti farmaceutické péče, samoléčení či farmakoekonomiky. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících. Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. 

První přednáška druhého semestru bude 8. 3. 2017

Ve středu 8. 3. v 16 hodin se v posluchárně C v hlavní budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici sejdou posluchačky a posluchači Univerzity třetího věku ke kurzu „Člověk a lék“.  Plán témat letního semestru je následující:

Plán témat letního semestru

Den

Téma přednášky

Přednášející

08. 03. 2017

Dá se rakovina vyléčit léky

doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

15. 03. 2017

Cesty k novému léku

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

22. 03. 2017

Nežádoucí účinky přírodních látek a jejich interakce s léčivy

doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

29. 03. 2017

Aplikační formy léků

doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.

05. 04. 2017

Nemocniční lékárna ve FN HK, exkurze

Mgr. Jiří Kotlář

12. 04. 2017

Praktické aspekty výživy a životního stylu

doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

19. 04. 2017

Lékárna 21. století

PharmDr. Pavel Grodza

26. 04. 2017

Moderní analytické metody a jejich uplatnění ve farmacii a medicíně

doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.

03. 05. 2017

Farmaceut a pacient

PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.

10. 05. 2017

Konopí a jiné léčivé rostliny v geriatrické péči

PharmDr. Jan Martin, Ph.D.

17. 05. 2017

Nebezpečí z rostlin, někdy i těch léčivých

prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.

 

Informace k průběhu kuru

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka) od 16:00 do 18:30 hodin.
  • Přihlašování do kurzu začíná od 5. září 2016, na formuláři, který bude možno získat a odevzdat na fakultě, nebo poštou.
  • Cena kurzu bude 500 Kč za rok.

Přihláška

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení jako dokument Word (docx) nebo jako dokument PDF. Formulář si můžete také vyžádat na vrátnici fakulty.

Vyplněnou přihlášku, včetně dokladu o zaplacení, prosím doručte / předejte na adresu:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova
Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové

Přehled témat zimního semestru

Den

Téma přednášky

Vyučující

12. 10. 2016

Zdroje léčiv a předlohových sloučenin

doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.

19. 10. 2016

Farmacie v proměnách času

PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

26. 10. 2016

Degenerativní onemocnění mozku

doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.

02. 11. 2016

Kontrola kvality léčiv a léčivých přípravků

PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.

09. 11. 2016

Farmakoterapie nejdůležitějších onemocnění kardiovaskulárního systému

prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.

16. 11. 2016

Jedy a léky

PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.

23. 11. 2016

Aditivní a kontaminující látky v potravinách

doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.

30. 11. 2016

Léčiva inspirovaná genetickým kódem

doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.

07. 12. 2016

Antibiotika dnes

PharmDr. Petr Jílek, CSc.

14. 12. 2016

Farmaceut v prevenci a samoléčbě zdravotních obtíží

PharmDr. Helena Marešová

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS