Univerzita třetího věku

Kurz "Člověk a lék"

Aktivním seniorům dáváme příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu.

Přihlašování do 2. roku Univerzity třetího věku začne v září, výuka pak v říjnu 2017.

Po úspěšném ukončení prvního roku Univerzity třetího věku na naší fakultě připravujeme další kurz, Člověk a lék II. Tento kurz bude vhodný jak pro absolventy letošního kurzu, tak pro posluchače nové – témata budou navazovat na minulé přednášky, ale budou srozumitelná sama o sobě.

První ročník Univerzity třetího věku byl slavnostně zakončen, připravuje se ročník druhý

Dvousemestrální cyklus přednášek nazvaný Člověk a lék byl završen akademickou slavností v Karolinu 1. 6. 2017, při níž absolventi obdrželi osvědčení o absolvování studia. Byl to první ročník obnovené Univerzity třetího věku na naší fakultě. Ke studiu se zapsalo 113 seniorů, z nich 104 studium úspěšně ukončilo. V rámci studia absolvovali posluchači 20 přednášek týkajících se problematiky léku počínaje návrhem jeho struktury a konče informací o jeho užívání v lékárně. Vedle toho proběhly 3 exkurze, a to do Českého farmaceutického muzea v Kuksu, do lékárny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a do Botanické zahrady léčivých rostlin. V kurzu vyučovali učitelé z fakulty i odborníci z farmaceutické praxe.

Všichni studující projevovali o přenášená témata nadšený zájem, s vyučujícími diskutovali, měli inspirativní dotazy a připomínky. Pozitivní a aktivní přístup ke studiu souvisí i celkovým přístupem našich studentů, seniorů, k životu. To bylo oceněno i ve vystoupeních představitelů Univerzity Karlovy při závěrečné slavnosti. Nepřekvapuje, že většina z těch, kdož letos absolvovali, chce ve studiu pokračovat. Připravujeme pro příští školní rok kurz Člověk a lék II, tematicky i personálně navazující na ročník ukončený. Budeme jej koncipovat tak, aby přinesl nové poznatky stávajícím studentům a byl současně srozumitelný pro posluchače nové, kteří se již hlásí. Zápis do příštího ročníku začne v září 2017.

P10008711429113145114240

Fotografie: Účastníci kurzu

Přehled témat letního semestru 2016-17

Den

Téma přednášky

Přednášející

08. 03. 2017

Dá se rakovina vyléčit léky

doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

15. 03. 2017

Cesty k novému léku

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

22. 03. 2017

Nežádoucí účinky přírodních látek a jejich interakce s léčivy

doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

29. 03. 2017

Aplikační formy léků

doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.

05. 04. 2017

Nemocniční lékárna ve FN HK, exkurze

Mgr. Jiří Kotlář

12. 04. 2017

Praktické aspekty výživy a životního stylu

doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

19. 04. 2017

Lékárna 21. století

PharmDr. Pavel Grodza

26. 04. 2017

Moderní analytické metody a jejich uplatnění ve farmacii a medicíně

doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.

03. 05. 2017

Farmaceut a pacient

PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.

10. 05. 2017

Konopí a jiné léčivé rostliny v geriatrické péči

PharmDr. Jan Martin, Ph.D.

17. 05. 2017

Nebezpečí z rostlin, někdy i těch léčivých

prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.

 

Přehled témat zimního semestru 2016-17

Den

Téma přednášky

Vyučující

12. 10. 2016

Zdroje léčiv a předlohových sloučenin

doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.

19. 10. 2016

Farmacie v proměnách času

PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

26. 10. 2016

Degenerativní onemocnění mozku

doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.

02. 11. 2016

Kontrola kvality léčiv a léčivých přípravků

PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.

09. 11. 2016

Farmakoterapie nejdůležitějších onemocnění kardiovaskulárního systému

prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.

16. 11. 2016

Jedy a léky

PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.

23. 11. 2016

Aditivní a kontaminující látky v potravinách

doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.

30. 11. 2016

Léčiva inspirovaná genetickým kódem

doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.

07. 12. 2016

Antibiotika dnes

PharmDr. Petr Jílek, CSc.

14. 12. 2016

Farmaceut v prevenci a samoléčbě zdravotních obtíží

PharmDr. Helena Marešová

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS