Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí 2017

 • REGISTRACE na nové vzdělávací akce jaro - léto 2017 jsou OTEVŘENY.
 • Podmínky registrace
 • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK 14 body
 • Vedoucí kurzů: PharmDr. Fialová Daniela, PhD.
 • Odborní garanti kurzů: PharmDr. Dalibor Černý, PhD.; PharmDr. Marie Zajícová

KURZ č. 17: Terapeutické monitorování léků - nejčastěji monitorovaná léčiva, úskalí klinických intepretací, modelové příklady v kazuistikách

 • Termín: 31. 3. 2017, 10-16 hod
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz představí v klinických kazuistikách hlavní léčiva v klinické praxi, která podléhají TDM (terapeutickému monitorování léků), podmínky, při kterých dochází ke zkreslení výsledků stanovených lékových hladin, a další faktory, které ovlivňují výsledky klinických intepretací lékového monitoringu a individualizaci dávkování. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. U příkladů monitorovaných léčiv budou zkušenými lektory probrány základní farmakologické vlastnosti monitorovaných léčiv, jejich účinnost a bezpečnost a podmínky, které zasahují do změn terapeutické hodnoty léčiv v klinické praxi.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Registrace

KURZ č. 18: Zvláštnosti farmakoterapie v dětském věku - specifika volby a dávkování léčiv v pediatrii

 • Termín: 28. 4. 2017, 10-16 hod
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz představí základní algoritmy volby léků a lékových režimů u novorozenců, kojenců a v mladším a starším pediatrickém věku. Představí i nevhodné volby léčiv v pediatrii, základní odlišnosti klinických projevů a diagnostiky onemocnění a hlavní principy volby terapeutických schémat u pediatrických nemocných. Účastníkům poskytne průřezové znalosti v racionální farmakoterapii v pediatrii, potřebné pro záchyt pochybení v racionální léčbě. Probrána bude i problematika vhodných a nevhodných indikací léčiv v těhotenství a při kojení.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Registrace

KURZ č. 19: Kardiovaskulární léčiva a individualizace lékových schémat (kurz I)

 • Termín: 12. 5. 2017, 10-16 hod
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz představí základní principy individualizace lékových režimů (volby, dávkování léčiv) v průřezu hlavních indikací kardiovaskulárních léčiv v dlouhodobé léčbě. Přednášky a interaktivní bloky se budou týkat nejen běžně předepisovaných, ale i inovativních léčiv. Kurz umožní v průřezových znalostech zopakovat podstatné klinické oblasti z racionální léčby KVS léčivy a demonstrovat na kazuistikách pacientů principy úprav lékových režimů- jak se zohledněním populačních evidencí, tak individuálních charakteristik nemocného. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Registrace

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS