Studium

Studium

Studijní program fakulty je koncipován tak, aby odpovídal současnému stavu a úrovni farmaceutických věd, potřebám naší i evropské praxe, je aproximovaný se studijními programy zemí Evropské unie v rámci úkolů Evropské asociace farmaceutických fakult.

Bakalářské studium

Studijní program Zdravotnická bioanalytika
Tříletý prezenční nebo kombinovaný obor Zdravotní laborant.

Magisterské studium

Studijní program Farmacie
Pětileté prezenční studium obor Farmacie.

Studijní program Zdravotnická bioanalytika
Dvouletý navazující magisterský obor Odborný pracovník v laboratorních metodách.

Doktorské
stu​dium

Studijní program Farmacie

Studijní program Biochemie

Studijní program Organická chemie

Studijní program: Zdravotnická bioanalytika

Doktorské obory jsou tří- nebo čtyřleté. Absolvent získává titul Ph.D.

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS