Vzorové otázky

Tyto otázky jsou vzorové a mají poskytnout uchazečům přehled o rozsahu znalostí požadovaných u přijímací zkoušky v jednotlivých disciplínách. Konkrétní formulace otázek u přijímací zkoušky se může od zveřejněných otázek lišit (např. v testu z chemie záměna jednoho prvku za jiný a podobně i v testu z biologie).

Upozornění: v současné době již soubor otázek k přijímacím zkouškám z chemie, fyziky a biologie, včetně botaniky v tištěné podobě není oficiálním materiálem pro přijímací zkoušku a není jej možné zakoupit.

Další informace

Přijímací řízení - bakalářské a magisterské studium

© 2016 Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | Informace o webu

Powered by Kentico