Přípravný kurz pro zájemce o studium na fakultě

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Příprava na přijímací zkoušku ke studiu

Jste v posledním ročníku na střední škole a uvažujete o studiu na Farmaceutické fakultě UK? Právě Vám je určena výuka chemie, botaniky a biologie v našem přípravném kurzu k přijímacím zkouškám.

Přípravný kurz 2016/2017

Výuka bude probíhat od 26. 11. 2016 do 18. 03. 2017 během 8 sobot. Začátek výuky bude od 9.00 hodin v posluchárně C, v budově Farmaceutické fakulty UK, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové. Všichni zájemci, kteří se přihlásí a uhradí stanovený poplatek, budou do kurzu zařazeni.

Přihláška na kurz (PDF dokument)

Papírovou přihlášku je třeba vyplnit, doložit dokladem o zaplacení a zaslat na studijní oddělení fakulty. Poplatek za přípravný kurz musí být uhrazen nejpozději den před nástupem do kurzu.

Vyučovací hodiny v každý vyučovací den 

1.-2. vyučovací hodina 09.00 - 10.30
3.-4. vyučovací hodina 10.45 - 12.15
5.-6. vyučovací hodina 12.30 - 14.00

Vyučované předměty

  • chemie 20 hod.
  • botanika 12 hod.
  • biologie 16 hod.

Celkový rozsah kurzu 48 hodin.

Rozpis termínů konání a předmětů, vyučovaných v jednotlivých termínech

Vyučovací hodiny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

26. 11. 2016

chemie

biologie

biologie

10. 12. 2016

chemie

botanika

botanika

07. 01. 2017

biologie

chemie

botanika

21. 01. 2017

chemie

chemie

botanika

04. 02. 2017

chemie

botanika

biologie

18. 02. 2017

botanika

biologie

chemie

04. 03. 2017

chemie

chemie

biologie

18. 03. 2017

chemie

biologie

biologie

Cena kurzu

2.800 Kč* (celý kurz = 8 vyučovacích dnů)

*Ceník kurzu v případě pozdějšího nástupu:

 nástup od 10. 12. 2016

2.450,- Kč

nástup od 07. 01. 2017

2.100,- Kč

nástup od 21. 01. 2017

1.750,- Kč

nástup od 04. 02. 2017 

1.400,- Kč

nástup od 18. 02. 2017

1.050,- Kč

nástup od 04. 03. 2017

   700,- Kč

nástup od 18. 03. 2017

   350,- Kč

Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.

Den otevřených dveří

14. prosince 2016 se bude konat Den otevřených dveří na Farmaceutické fakultě UK.

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS