Informace pro uchazeče o studium

Celoživotní vzdělávání

Podmínky pro přijetí a způsob přihlášení do některého z programů celoživotního vzdělávání naleznete u konkrétních programů v sekci Celoživotní vzdělávání.

Rigorózní řízení

Pro získání titulu doktor farmacie (PharmDr.)  nebo doktor přírodních věd (RNDr.) je třeba se přihlásit ke státní rigorózní zkoušce. Jak se přihlásit...

 

Představujeme Farmaceutickou fakultu UK

Výuka ve fotografiích

Neformální náhled do běhu přednášek a praktických cvičení.

  • Fotografie z výuky
  • Fotografie z výuky
  • Fotografie z výuky
  • Fotografie z výuky
  • Fotografie z výuky
  • Fotografie z výuky
  • Fotografie z výuky

Studenti se specializovanými potřebami

Na každé fakultě UK je určena kontaktní osoba pro studenty se specializovanými potřebami, na kterou se můžete obrátit v případě, pokud potřebujete pomoc při řešení studijních obtíží.

Související informace

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | Informace o webu a cookies

Powered by Kentico