Úřední deska - Výběrová řízení

Oznámení o výsledku výběrového řízení pro projekt: Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)

Vydané: 7. 4. 2017

Oznámení o výsledku výběrového řízení pro projekt: Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS);
registrační projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465;
název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání;
prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum;
investiční priorita 1: Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu;
specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků;
výzva OP VVV: č. 02_15_003Podpora excelentních výzkumných týmů“;

na pozice:

 • FaF 07: Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR II (postdoc pozice), úvazek 1,0 FTE (100 %)
  Odborník/ce pro kapalinovou chromatografii ve spojení s hmotnostní detekcí I - UHPLC-MS I,
  Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
   
 • FaF 08: Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR II (postdoc pozice), úvazek 1,0 FTE (100 %)
  Odborník/ce pro kapalinovou chromatografii ve spojení s hmotností detekcí II – UHPLC-MS II
  Je vyhlášeno nové výběrové řízení.
   
 • FaF 09: Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR II (postdoc pozice), úvazek 1,0 FTE (100 %)
  Odborník/ce pro superkritickou fluidní chromatografii I - SFC I
  Mgr. Veronika Pilařová, Ph.D.
   
 • FaF 10: Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR II (postdoc pozice), úvazek 1,0 FTE (100 %)
  Odborník/ce pro superkritickou fluidní chromatografii II - SFC II
  Mgr. Maria Khalikova, Ph.D.
   
 • FaF 11: Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR II (postdoc pozice), úvazek 1,0 FTE (100 %)
  Odborník/ce pro úpravu vzorku pro separační metody - SP I
  PharmDr. Ivana Šrámková, Ph.D.
   
 • FaF 12: Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR I (Ph.D. student), úvazek 0,5 FTE (50 %)
  Odborník/ce pro úpravu vzorku pro separační metody – SP II
  Mgr. Kateřina Fikarová
   
 • FaF 13: Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR I (Ph.D. student), úvazek 0,5 FTE (50 %)
  Odborník/ce pro ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii – UHPLC
  Mgr. Pavel Jakubec
   
 • FaF 14: Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR I (Ph.D. student), úvazek 0,5 FTE (50 %)
  Odborník/ce pro sekvenční injekční chromatografii – SIC
  Mgr. Lucie Zelená
   
 • FaF 15: Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR I (Ph.D. student), úvazek 0,5 FTE (50 %)
  Odborník/ce pro kapilární elektroforézu a superkritickou fluidní chromatografii – CE, SFC
  Mgr. Kateřina Plachká
   
 • FaF 16: Výzkumný/á pracovník/ce, statistik/statistička, úvazek 1,0 FTE (100 %)
  Odborník/ce pro statistické zpracování dat
  Je vyhlášeno nové výběrové řízení.
   
 • FaF 17: Odborný/á technickýúá pracovník/ce, úvazek 1,0 FTE (100 %)
  Bc. Pavlína Svobodová

 

Tento projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465:
VYTVOŘENÍ EXPERTNÍHO TÝMU PRO POKROČILÝ VÝZKUM V SEPARAČNÍCH VĚDÁCH
je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS