Úřední deska - Výběrová řízení

Oznámení o výsledku výběrového řízení pro projekt: Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)

Výběrové řízení: Pracovník/ce Správního oddělení se zaměřením na administraci informačních systémů

Výběrové řízení: Akademický pracovník AP1/AP2 – asistent-ka/odborný asistent-ka pro Katedru farmaceutické chemie a kontroly léčiv

Výběrové řízení: Akademický pracovník AP1/AP2 – asistent-ka/odborný asistent-ka pro Katedru farmakologie a toxikologie

Výběrové řízení: Akademický pracovník AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru farmakognozie

Výběrové řízení: Akademický pracovník AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru farmaceutické botaniky a ekologie

Výběrové řízení: FaF 08: Výzkumný pracovník/ce, typ ESR II (postdoc pozice)

Výběrové řízení: FaF 16: Výzkumný pracovník/ce, odborník/ce pro statistické zpracování dat

Výběrové řízení: Administrátor/ka (podpůrný pracovník/ce pro projektového a finančního manažera) a referent/ka Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů

Výběrové řízení: Stavební inženýr/ka a referent/ka Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů

Výběrové řízení: Projektový manažer/ka a referent/ka Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů

Výběrové řízení: Finanční manažer/ka a referent/ka Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů

Výsledek výběrového řízení do funkce vedoucí/ho Katedry farmaceutické botaniky a ekologie a Katedry tělesné výchovy

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS