Akademický senát

Zasedání AS

Harmonogram zasedání AS FaF

  • 22. 3. 2017 ve 14:00 hod.
  • 26. 4. 2017 ve 14:00 hod.
  • 3. 5. 2017 ve 14:00 hod.
  • 31. 5. 2017 ve 14:00 hod.
  • 21. 6. 2017 - výjezdní zasedání

Zasedání se konají v zasedací místnosti děkanátu Farmaceutické fakulty UK.

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským orgánem. Akademický senát má 22 členů (13 akademických pracovníků a 9 studentů) zvolených na tříleté funkční období členy akademické obce.

Úlohou senátu je mimo jiné schvalovat návrh vnitřních předpisů fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy o činnosti a o hospodaření fakulty a usnášet se o návrhu na jmenování děkana. Podrobněji viz Statut fakulty, čl. 7.

Aktuálně

Přehled

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS