Komise a rady Farmaceutické fakulty UK

Rada

Předseda

Vědecká rada

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Vědecká redaktorka

Doc. RNDr. Pavla Žáčková, CSc.

Rada střediska vědeckých informací

Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

 

Komise

Předseda

Komise pro přijímací řízení

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Kurikulární komise - studijní program Farmacie

Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Kurikulární komise - studijní program Zdravotnická bioanalytika

Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Komise stipendijní

Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Komise disciplinární

Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Komise pro zahraniční styky

Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Komise pro vědeckou a výzkumnou činnost

Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Komise ediční

Doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.

Komise etická

Prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 

Komise pro výpočetní techniku

Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Ústřední inventarizační komise

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Komise investiční

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Komise pro ochranu bezpečnosti práce a požárně technická komise

Ing. Lenka Vlčková

Škodní komise

Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS