Historie Farmaceutické fakulty

Sborník k 25. výročí fakulty

Při příležitosti 25. výroční založení fakulty v roce 1994 byl vydán sborník. Historii fakulty ve sborníku ve svém úvodním slově shrnul tehdejší děkan fakulty.

České farmaceutické muzeum

Česká farmaceutické muzeum v Kuksu spravuje české farmaceuticko-historické sbírky, které vznikaly od konce 19. století.

Farmaceutická fakulta (FaF) Univerzity Karlovy v Hradci Králové vznikla v roce 1969. Navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na UK sahající k samým začátkům almae matris.

Založení a výstavba fakulty

Lékarenství na Univerzitě Karlově

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS