Studijní a zkušební řád

Studium na fakultě se řídí předpisem

Požadavky studijních programů uskutečňovaných na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové stanoví, podrobnosti o organizaci studia na fakultě a práva a povinnosti studentů, kteří se zapíší ke studiu od akademického roku 2016/2017, upravují:

Práva a povinnosti studentů, zapsaných ke studiu dříve než v akademickém roce 2016/2017 upravují:

Archiv

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS