Vnitřní předpisy

Předpisy Univerzity Karlovy

Právní normy univerzity jsou pro fakultu záváznými předpisy. Tyto normy mohou být dále upravovány prováděcími pravidly specifickými pro fakultu.

Předpisy a řády Farmaceutické fakulty UK

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS