Opatření děkana - 2017

Opatření děkana 2017-04

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Opatření děkana 2017-03

Provozní řád tenisového areálu v Zámostí

Opatření děkana 2017-02

Výpůjční řád Střediska vědeckých a knihovnických informací Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana 2017-01

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS