Opatření děkana

Opatření děkana 2017-07

Stanovení výše doktorandských stipendií

Opatření děkana 2017-06

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu

Opatření děkana 2017-05

Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky

Opatření děkana 2017-04

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Opatření děkana 2017-03

Provozní řád tenisového areálu v Zámostí

Opatření děkana 2017-02

Výpůjční řád Střediska vědeckých a knihovnických informací Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana 2017-01

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS