Návštěvní řád Botanické zahrady léčivých rostlin

Botanická zahrada

 1. Botanická zahrada léčivých rostlin (BZLR) je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.
   
 2. BZLR je otevřena: DUBEN - ŘÍJEN, po - pá 7.00 - 16.00 hod.
  Děti do 10 let mají vstup povolen jen v doprovodu dospělé osoby. Návštěvy zaměstnanců i studentů FaF v sobotu, neděli a o svátcích je nutné oznámit vedoucímu BZLR.
   
 3. Ve zkouškovém období je studentům prvního ročníku umožněn přístup i po 16.00 hod. za přítomnosti vyučujícího nebo zaměstnance BZLR.
   
 4. Výuka předmětu “Produkce léčivých rostlin” (třetí ročník) a Poznávání léčivých rostlin se řídí rozvrhem.
   
 5. V celém areálu BZLR je trhání a vyrývání rostlin ZAKÁZÁNO!
   
 6. Choďte pouze po zpevněných a vyznačených cestách, nikoli po záhonech!
   
 7. Jízda na kolech a jiných prostředcích je zakázána! Jízdní kola se ukládají na místo k tomu určené.
   
 8. Kouření a vodění zvířat je v celém areálu zakázáno!
   
 9. Studenti a zaměstnanci FaF jsou povinni dodržovat příkaz děkana č. 1/94 (identifikační karty).
   
 10. BZLR je ve výstavbě a proto dbejte pokynů vedoucího a zaměstnanců BZLR.
   
 11. Nedodržení některého z výše uvedených bodů bude posuzováno jako přestupek proti tomuto řádu

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS