Botanická zahrada léčivých rostlin

Botanická zahrada léčivých rostlin

Botanická zahrada léčivých rostlin (BZLR) je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty UK, která zabezpečuje pěstování léčivých rostlin (LR) pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se i sběrem semen LR pro mezinárodní výměnu semen. K této činnosti je vydáván Index seminum.

Kde nás najdete

Zahrada sousedí s budovami Farmaceutické fakulty - viz mapa.

Personální obsazení

Emaily a telefony osob

Vedoucí:  

Ing. Anežka Chlebková
tel. 495 067 443

Pracovníci:  

Karolína Dusová
Pavlína Faltejsková
Ludmila Ležíková
Oldřich Reinberk
Šárka Tučková

Další informace

Ve spolupráci s katedrou farmaceutické botaniky a ekologie a katedrou farmakognozie zajišťuje podmínky pro realizaci praktické části výuky předmětů: Farmaceutická botanika, Produkce léčivých rostlin, Poznávání léčivých rostlin, Toxikologie, Klinická a forenzní analýza toxických látek. Na tomto středisku jsou také zpracovávány diplomové práce v rámci pětiletého studijního magisterského programu Farmacie. V současné době je BZLR ve výstavbě.

Od roku 1992 je samostatným pracovištěm při Farmaceutické fakultě. Celková plocha je 2,5 ha (pěstební plocha, zastavěná plocha, vodní plochy a komunikace).
 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS