Magisterské studium

Farmacie
Pětiletý prezenční program

Zdravotnická bioanalytika
Dvouletý navazující program

Bakalářské studium

Zdravotnická bioanalytika
Tříletý prezenční nebo tříletý kombinovaný studijní program, obor Zdravotní laborant. (pro uchazeče z praxe)

Doktorské studium

Farmacie / Biochemie / Organická chemie / Zdravotnická bioanalytika
Pro absolventy vysokoškolského studia

Věda a výzkum

Vývoj a studium léčiv
Celofakultní výzkumný program řešený v rámci Programů rozvoje výzkumných oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK P40)

© 2014 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Univerzita Karlova, Powered by Kentico