Bakalářské studium

Zdravotnická bioanalytika
Tříletý prezenční nebo tříletý kombinovaný (pro uchazeče z praxe) studijní program,
obor Zdravotní laborant.

Magisterské studium

Farmacie
Pětiletý prezenční program

Zdravotnická bioanalytika
Dvouletý navazující program

Doktorské studium

Farmacie / Biochemie / Organická chemie / Zdravotnická bioanalytika
Pro absolventy vysokoškolského studia

Věda a výzkum

Vývoj a studium léčiv
Celofakultní výzkumný program řešený v rámci Programů rozvoje výzkumných oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK P40)

© 2014 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Univerzita Karlova, Powered by Kentico