XVI. Sympozium klinické farmacie René Macha

Magisterské studium

Farmacie
Pětiletý prezenční program

Zdravotnická bioanalytika
Dvouletý navazující program

Bakalářské studium

Zdravotnická bioanalytika
Tříletý prezenční nebo tříletý kombinovaný studijní program, obor Zdravotní laborant. (pro uchazeče z praxe)

Doktorské studium

Farmacie / Biochemie / Organická chemie / Zdravotnická bioanalytika
Pro absolventy vysokoškolského studia

Věda a výzkum

Vývoj a studium léčiv
Celofakultní výzkumný program řešený v rámci Programů rozvoje výzkumných oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK P40)

© 2014 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Univerzita Karlova, Powered by Kentico