Magisterské studium

Farmacie
Pětiletý prezenční program
Zdravotnická bioanalytika
Dvouletý navazující program

Bakalářské studium

Zdravotnická bioanalytika
Tříletý prezenční nebo kombinovaný studijní program, obor Zdravotní laborant (pro uchazeče z praxe)

Doktorské studium

Farmacie / Biochemie / Organická chemie / Zdravotnická bioanalytika
Pro absolventy vysokoškolského studia

Partneři fakulty

Zentiva - Partner pro Váš profesní rozvoj TEVA Dr. Müller Pharma Medochemie / Medopharm Roche
portál Apatykář
mediální partner
www.lekarnickekapky.cz

© 2015 Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | Informace o webu

Powered by Kentico